U bent ingeschreven op de Orbid nieuwsbrief

Terug

Six sigma: een doeltreffende managementmethode

Elke bedrijfsleider streeft ernaar z'n klanten producten of diensten van een perfecte kwaliteit te bieden. Een managementmethode die alle aspecten van een succesvol bedrijf met elkaar verenigt, lijkt onmisbaar te zijn geworden. En precies dat is six sigma. Ontdek hier alle aspecten van deze strategie en wat de experten van Orbid voor u kunnen betekenen.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode die kwaliteit moet verhogen zonder andere bedrijfsaspecten in het gedrang te brengen. Een strategie om deze ideale situatie te bereiken is variatie in bedrijfsprocessen verminderen. Fouten ontdekken en de oorzaken ervan achterhalen en oplossen is van doorslaggevend belang daarvoor.

Grafiek van six sigma-analyse in combinatie met lean manufacturing. - Orbid

Een Six Sigma-project volgt een vast traject om de CTQ's (critial to quality) te optimaliseren. Deze CTQ's leiden doorgaans tot kwantificeerbare financiële doelstellingen zoals kostenverlaging of winstoptimalisatie. De zogenaamde DMAIC-cyclus wordt meestal gevolgd om het traject tot een goed einde te brengen:

  • Define: welke CTQ’s willen we meten?
  • Measure: hoe gaan we ze meten?
  • Analyze: wat zijn beïnvloedende factoren?
  • Improve: verbeter CTQ’s
  • Control: voorkom een terugval

Om het six sigma-proces te vervolledigen, gebruikt men de DMAIX-cyclys. - Orbid

Six Sigma biedt ook op productieniveau grote voordelen. Inefficiëntie in kwaliteitsmanagement levert dikwijls frustraties op bij werknemers en/of verspilling van tijd en materiaal.

Waar liggen de raakvlakken met lean?

De laatste jaren duikt meer en meer de term 'lean six sigma' op. Dat is niet toevallig. Lean management en six sigma zijn twee kwaliteitsmanagementmethodes die perfect als een overkoepelende methode kunnen fungeren.

Bij lean werken streeft men naar perfectie met hoogstaande kwaliteit, lagere kosten en een minimum aan verspilling. Kortom, een minimum aan inspanning met een maximum aan meerwaarde. Dit alles met de klant centraal.

Tot enkele jaren geleden was er discussie over welke strategie het efficiënst was, lean of six sigma. Nu zijn de twee verenigd. Beide strategieën hebben namelijk hetzelfde einddoel: de 'cost of poor quality' reduceren en het efficiënste systeem voor het bedrijf in kwestie opstellen. De weg ernaartoe is gewoon anders.

Hoe helpt Orbid mij lean six sigma te integreren?

Neem contact op met de experts van Orbid. Wij helpen u graag ook zelf expert worden op het vlak van Lean Six Sigma.

Maar ook voor bedrijven met een Green of Black Belt in dienst, kan de aanpak van Orbid nuttig zijn. Een frisse kijk op de zaken kan soms wonderen doen. Zo gaven we opleiding aan de Green Belts van Fomeco. Lees erover in het beschrijvend artikel over Fomeco.

Contacteer me over deze oplossing

  • Wij beheren uw gegevens conform onze privacyverklaring

Onze aanpak

FlexStaffing: flexibele ondersteuning in HR, Quality en ICT & Software

Dankzij de Orbid FlexStaffing kan u rekenen op de flexibele ondersteuning van experten in de domeinen HR, Quality en ICT & Software. Tijdelijk of op lange termijn, bij u ter plaatse of vanop afstand: Orbid biedt een brede waaier aan mogelijkheden om u te ondersteunen, op maat van uw onderneming.

Lees meer »