U bent ingeschreven op de Orbid nieuwsbrief

Terug

Wat is coaching en wat betekent het voor uw onderneming?

Iedereen loopt vandaag tegen zijn grenzen aan, maar toch willen we samen vooruit zodat we in de dagelijkse drukke werkomgeving een verschil kunnen maken. Herkenbaar? Dan wilt u vast weten hoe u zo'n cultuur van positieve focus, luisterbereidheid en weerbaarheid creëert in uw bedrijf. Succesvolle en mensgerichte ondernemingen zetten volop in op coaching met impact op persoonlijke vaardigheden. Orbid neemt u mee in een coaching traject met blijvende resultaten.

Waarom coaching?

U kan het vast bevestigen: het is vandaag geen evidentie om comfortabel en constructief samen te werken op de werkvloer. Maatschappelijke veranderingen die doorsijpelen op het werk liggen hier aan de grondslag. Met mogelijke spanningen tot gevolg. Die spanningen of conflicten op het werk hebben doorgaans betrekking op menselijke relaties en persoonlijke vaardigheden. We merken dan ook dat bedrijven hun medewerkers steeds centraler plaatsen. Belangrijk hierbij is om in te zetten op coaching of het aanleren van coachende vaardigheden. Zowel op het niveau van individu, team als organisatie.

Wat is coaching?

Coaching is een krachtig instrument om ‘leren’ te stimuleren en te ondersteunen. Bedrijven investeren nog al te vaak in opleidingen die geen resultaten opleveren. Coaching is daarentegen sterk gericht op actie en concrete gedragsveranderingen. 
Tijdens coaching leert u verschillende vaardigheden aan waarmee u uw eigen sterktes beter benut, werkpunten aanpakt en vaardiger wordt in menselijke interacties. Coaching geeft een boost aan het zelfvertrouwen en zorgt snel voor concrete resultaten.

Coaching gaat over

 • 100% aandacht geven en krijgen
 • ondersteuning bieden om hindernissen en moeilijkheden aan te pakken
 • het stimuleren van ‘goesting’ en initiatief (sneller buiten de comfortzone komen)  
 • iemand helpen om sneller van punt A naar punt B te geraken
 • niet enkel leren om meer te doen, maar vaak ook leren om net minder te doen
 • feedback beschouwen als een cadeau
 • impact hebben

Wat is coaching niet?

 • Coaching is geen advies. Coaching is niet vrijblijvend, maar gaat over het concreet aanpakken van problemen en situaties.
 • Coaching is geen therapie. Voor mensen met depressies of verslavingen is coaching niet de oplossing. Daarvoor is er professionele hulpverlening.
 • Coaching is niet sturen of organiseren. Naast deze twee rollen van een leidinggevende vormt coaching een aparte, derde rol. Leidinggevenden hebben de taak om hun medewerkers te stimuleren op het vlak van leren en ontwikkeling.

Coachende vaardigheden

Waar loopt het vaak fout in de interactie tussen mensen? Bij luisteren en feedback geven! Dit zijn dan ook twee van de belangrijkste coachende vaardigheden. Tijdens een coaching sessie focussen we dus sterk op deze punten. De troeven van deze vaardigheden spreken immers voor zich.

Door te coachen op écht leren luisteren

 • leert u af om te ‘schijnluisteren’ en schenkt u écht aandacht
 • stelt u ontspannen vragen, zonder angst te hebben voor een verkeerde vraagstelling
 • bent u niet langer tevreden met het eerste antwoord, en durft u doorvragen 
 • polst u niet enkel naar wat iemand denkt, maar ook naar wat iemand voelt en enthousiast maakt

Door te coachen op écht leren feedback geven

 • stelt u feedback niet langer uit
 • geeft u oprecht feedback zonder te overdrijven
 • is er geen ruimte meer voor roddels
 • zijn er regelmatige 1 to 1’s tussen leidinggevenden en medewerkers

Proces en model van coaching

Het resultaat van coaching is impact hebben. Coaching helpt u om het gedrag van de mensen beter waar te nemen en samen effectief te werken aan gedragsverandering.

De intake is hierbij essentieel. Het resultaat en doel van uw traject moet duidelijk zijn. Hoe beter de voorbereiding, hoe beter de aanpak op maat van uw noden. 

Tijdens de coachingsessies van Orbid gaan we aan de slag met uw medewerkers. Dit is dus geen klassieke of klassikale opleiding, maar een begeleidingstraject van individuele mensen en teams in uw organisatie. Een gespreid traject in de tijd is daarom essentieel. Uw medewerkers moeten de tijd krijgen om alles te laten bezinken en vaardigheden uit te proberen op de werkvloer.

Via tussentijdse evaluaties kunnen we trajecten indien nodig bijsturen.

Wat is coaching?

We baseren ons op het coachingsmodel GRROW:

 • Goal: specifiek doel definiëren
 • Reality: huidige situatie verkennen
 • Resources: mogelijke hulpbronnen of middelen onderzoeken
 • Options: mogelijkheden en alternatieve pistes verkennen
 • Will: concreet actieplan vastleggen

Interesse?

Meer weten over coaching en de voordelen voor uw medewerkers, teams en organisatie? Contacteer vrijblijvend onze experten, wij helpen u graag verder met coaching opleiding. Ons advies komt bovendien in aanmerking voor KMO-Portefeuille.

Lees hier hoe coaching de medewerkers van Verstraete IML nog sterker maakt.

Inspiratiebron: Jef Clement

Voor deze dienstverlening kan u financiële steun krijgen via KMO-Portefeuille.

Voor deze dienstverlening kan u financiële steun krijgen via KMO-Portefeuille. - Orbid

Contacteer me over deze oplossing

 • Wij beheren uw gegevens conform onze privacyverklaring

Onze aanpak

FlexStaffing: flexibele ondersteuning in ICT, Software en HR

Dankzij de Orbid FlexStaffing kan u rekenen op de flexibele ondersteuning van experten in de domeinen ICT, Software en HR. Tijdelijk of op lange termijn, bij u ter plaatse of vanop afstand: Orbid biedt een brede waaier aan mogelijkheden om u te ondersteunen, op maat van uw onderneming.

Lees meer »