U bent ingeschreven op de Orbid nieuwsbrief

Terug

NC-Computing Privacy Verklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor NC-Computing van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen NC-Computing zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

Rollen van NC-Computing

NC-Computing is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in NC-Computing. Anderzijds is NC-Computing ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgebonden gegevens van onze klanten/prospecten. Als verwerker wordt in aanvulling op de bestaande overeenkomst of losstaand, een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.

Activiteiten van NC-Computing

Professionele ICT dienstverlening (consultancy).

Nieuwsbrieven

NC-Computing gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u in een B2B context te informeren, deze informatie is afgestemd en gebaseerd op uw functie/rol binnen uw bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website hierop inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

Website & Cookiebeleid

NC-Computing beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

 1. Wat zijn cookies?

  NC-Computing gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk "cookies" genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
   
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

  ​NC-Computing gebruikt cookies om:
 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruikmaken en om statistieken op te stellen; en
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

  Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijk te maken.
 1. Welke soorten cookies gebruiken we?

  Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

  Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals de taalinstelling - te onthouden.

  Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke popularie webpagina's zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

  Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

  Hotjar: NC-Computing gebruikt het analysepakket Hotjar (https://www.hotjar.com) om inzicht te krijgen in hoe je als unieke, anonieme bezoeker real-time onze website gebruikt (muisklikken, muisbewegingen, scroll activiteit).

  Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google Adwords) kunnen wij jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor NC-Computingdiensten waar je mogelijk interesse voor hebt.
   
 2. Beheer van cookies

  Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

  Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de NC-Computing websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Deze gegevens vallen in de categorie "Algemene identificatiegegevens" en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adresgegevens (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Optioneel: mobiel nummer

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met "Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke".

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, gsm, e-mail enz.
 • Ondersteuning vanaf de Servicedesk/permanentie
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid.
 • Verzorgen van opleidingen, coaching
 • Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/e-mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents
 • Contacten via onze partners

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van NC-Computing. In het kader van een vacature kan uw kandidatuur wel voorgesteld worden aan potentiële werkgevers, dit gebeurt enkel na expliciete toestemming.

Indien we gebruikmaken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met NC-Computing. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

NC-Computing doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

NC-Computing stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te beschermen. NC-Computing heeft de nodige maatregelen uitgewerkt conform ISO 27001/27002.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • GDPR - Hoofdstuk III - Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:

Contactgegevens

Alles gegevens worden opgenomen in de bestanden van NC-Computing. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: NC-Computing

Axxes Business Park
Guldensporenpark 29 - Blok C
B-9820 Merelbeke
Tel +32 9 272 99 11


Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door NC-Computing gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop NC-Computing uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 5, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be