Wat is coachen?

Coaching is een krachtig instrument om leren te stimuleren en te ondersteunen. Bedrijven investeren nog veel te vaak in opleidingen die geen tastbare resultaten opleveren. Coaching daarentegen is sterk gericht op actie en concrete gedragsveranderingen.

Coaching leert verschillende vaardigheden aan om sterktes beter te benutten, werkpunten aan te pakken en vaardiger te worden in menselijke interacties. Het geeft een boost aan het zelfvertrouwen en levert snel concrete resultaten op.

Wat is coaching wel?

 • 100% aandacht geven en krijgen
 • Ondersteuning bieden om hindernissen en moeilijkheden aan te pakken
 • Goesting en initiatief stimuleren (sneller buiten de comfortzone treden)
 • Iemand helpen om sneller van a naar b te gaan
 • Niet alleen leren om meer te doen, maar vaak ook om net minder te doen
 • Feedback leren beschouwen als een cadeau
 • Impact hebben

Wat is coaching niet?

 • Coaching is geen vrijblijvend advies. De bedoeling is om problemen en situaties concreet aan te pakken.
 • Coaching is geen therapie. Voor mensen met depressies of verslavingen is coaching geen oplossing. Zij hebben professionele hulp nodig.
 • Coaching is niet sturen of organiseren. Naast deze twee rollen van een leidinggevende is coachen een aparte, derde rol. Leidinggevenden moeten hun medewerkers stimuleren op het vlak van leren en ontwikkeling.

Onze coaching trajecten

Intakegesprek
Coaching wil impact hebben. U gebruikt het om het gedrag van anderen beter te begrijpen en samen te werken aan gedragsverandering. Het doel van uw traject moet dus duidelijk zijn. Een goed intakegesprek is hiervoor essentieel. Want hoe beter de voorbereiding, hoe beter we onze aanpak kunnen afstemmen op uw noden.

Coaching sessies
Met onze sessies willen we uw mensen coachen. We gaan dus samen met hen aan de slag. Dit is geen klassieke of klassikale opleiding, maar een begeleidingstraject voor individuele medewerkers of teams. We spreiden het traject ook in de tijd, zodat uw medewerkers alles kunnen laten bezinken en uitproberen op de werkvloer.

Voor onze coaching baseren we ons op het GRROW-model:

 • Goal: specifiek doel definiëren
 • Reality: huidige situatie verkennen
 • Resources: mogelijke hulpbronnen of middelen onderzoeken
 • Options: mogelijkheden en alternatieve pistes verkennen
 • Will: concreet actieplan vastleggen


Evaluaties
Via tussentijdse evaluaties kunnen we het traject indien nodig bijsturen. Aan het einde van het traject doen we ook een afsluitende evaluatie.

Hoe coachen: tips en vaardigheden

In interacties tussen mensen loopt het vaak fout bij luisteren en feedback geven. Dat zijn nochtans twee van de belangrijkste coaching vaardigheden. Tijdens een coaching sessie zetten we hier dan ook sterk op in.

Door coaching op het vlak van luisteren,

 • leert u ‘schijnluisteren’ af en schenkt u écht aandacht.
 • stelt u ontspannen vragen, zonder angst voor een verkeerde vraagstelling.
 • bent u niet langer tevreden met het eerste antwoord en durft u door te vragen.
 • polst u niet alleen naar wat iemand denkt, maar ook naar wat iemand voelt en enthousiast maakt.


Door coaching op het vlak van feedback geven,

 • stelt u feedback niet langer uit.
 • geeft u oprecht feedback zonder te overdrijven.
 • is er geen ruimte meer voor roddels.
 • zijn er regelmatig 1-op-1’s tussen leidinggevenden en medewerkers.

Interesse?

Meer weten over coaching en de voordelen ervan voor uw medewerkers, teams en organisatie? Neem gerust contact op met onze experten. U kan voor onze coaching trajecten ook financiële steun aanvragen via de kmo-portefeuille.

Neem contact op