Optimaliseer uw licentiebeheer via Orbid

Software vormt, naast de hardware-componenten, een niet te onderschatten deel van uw bedrijfsmiddelen. Een goed beheer met jaarlijkse audit & optimalisatie van deze middelen is noodzakelijk.

Orbid is een gespecialiseerde partner die de evoluties binnen de licentieprogramma’s van de verschillende leveranciers opvolgt en de nodige adviezen en verbeteringen hierbij kan voorstellen.

Wat houdt ons license management in?

De basis van ons licentiebeheer

 • Een initiële audit
 • Een volledig en eenvoudig overzicht van al uw licenties
 • Een proactief beheer van dit overzicht door onze licentiespecialisten

Een jaarlijkse compliance check

 • Een volledige en actuele inventaris van alle geïnstalleerde software
 • Aftoetsing van deze inventaris aan de aangekochte/beschikbare licenties
 • Aftoetsingen van compliancy door de verschillende softwareverkopers
 • Voor vendors zoals Microsoft, Autodesk, Adobe, Symantec, McAfee, TrendMicro, Vmware en Veeam


Bijkomende Microsoft-licenties

 • Samen het Microsoft SAM-rapport (Excel) invullen
 • Communicatie en opvolging met Microsoft
 • Adviezen rond de optimalisatie van Microsoft-licenties
 • Proactieve opvolging van licentiecontracten

Neem contact op