De NIS-2 richtlijn is de opvolger van de huidige NIS1-richtlijn die in 2016 in werking trad. Met deze richtlijn wil de Europese Unie de regelgeving rond cybersecurity verstrengen. De lijst van bedrijven die onder de nieuwe wet zullen vallen - en dus ook in orde moeten zijn met verschillende (technische) security maatregelen zoals MFA, het sensibiliseren van medewerkers rond cybersecurity en meer - is stevig uitgebreid.

Wat houdt de NIS2-richtlijn precies in en voor welke organisaties is deze van toepassing? Welke maatregelen moet u als organisatie treffen? En welke sancties kan het CCB u opleggen indien u niet voldoet aan de regelgeving?

In deze webinar gaan we dieper in op wat de NIS2-richtlijn inhoudt, welke verplichtingen u hebt en hoe u vandaag al kan beginnen met de voorbereiding voor uw organisatie.

webinar NIS2 regelgeving Orbid

Whitepaper 'Wat betekent NIS2 voor uw organisatie'

Benieuwd hoe u samen met Orbid kan streven naar NIS2 compliancy? Laat u inspireren in onze gratis whitepaper.

(Her)bekijk webinar