Agoria behartigt de belangen van de technologiesector, stimuleert de business development van deze bedrijven en levert diensten aan hun leden. "Daarnaast zetten we steeds meer in op community en co-creatie", aldus Financial & Administration Director Christian Dekeyser. "Zo willen we op een natuurlijke wijze verschillende technologiespelers samenbrengen. We bieden onze leden heel wat diensten en tools met meerwaarde, denk maar aan een digital journey tracker waarbij bedrijven een kompas krijgen om in het oerwoud aan digitale dienstverlening de juiste keuzes te maken."

Be the change

"We voeren ook onderzoeken om inzichten en adviezen te verschaffen", gaat Chistian Dekeyser verder. "Zo hebben we dit jaar met 'Be the change' een groot onderzoek uitgevoerd rond arbeidsmarkt en competenties. We brachten voor elke sector in kaart hoe de arbeidsmarkt en de jobs gaan evolueren tot 2030. Daaruit blijkt dat we vanaf 2021 een serieus jobtekort zullen hebben. Voor elke job die door technologie verdwijnt zullen er 3,7 jobs bijkomen. We zullen enorm moeten investeren in het bijscholen en opleiden van mensen. Medewerkers zullen andere skills nodig hebben om te werken met de machines van morgen.

Digitale transformatie

"Hoe kunnen we organisaties inspireren en ondersteunen op het vlak van automatisering en robotisering? Hoe kunnen we bedrijven bijvoorbeeld helpen om AI te implementeren in hun productiemodel? En hoe kunnen we bij Agoria zelf dankzij nieuwe technologieën het aantal diensten aan leden verveelvoudigen met hetzelfde aantal medewerkers? Om op al die vragen snel en flexibel te kunnen inspelen en onze leden ook in de toekomst optimaal te begeleiden, beslisten we om te investeren in een nieuwe IT-omgeving die onze doelstellingen kan ondersteunen. Een eerste stap daarin is het uitstippelen van een future proof IT-strategie. Na het uitschrijven van een RFP (Request for Proposal) hebben we gekozen voor Orbid om ons hierbij externe ondersteuning te bieden.

Orbid heeft ons begeleid in het volledige traject. De Orbid-consultant heeft workshops met medewerkers uit verschillende units gefaciliteerd, de informatie gecapteerd en geanalyseerd. Zo kwamen we samen tot een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en de kloof tussen die twee. We legden daarnaast de requirements voor de nieuwe IT-omgeving vast. Deze omgeving moet krachtig en flexibel zijn, compatibel met andere technologieën en toelaten om snel op evoluties in te spelen."

Orbid kan naast de juiste high level inzichten een sterk pragmatische aanpak voorleggen. Bovendien was er een goede klik met de consultant. Deze human factor is enorm belangrijk.
Agoria
Christian Dekeyser - Financial & Administration Director

Agility

"Onze oefening zit nu in een tweede fase, waarbij we een nieuwe IT backbone willen uitrollen voor onze CRM, marketing automation, finance & HR. Vandaag werken we voor deze core taken met verschillende applicaties, die voor een stuk geïntegreerd zijn. Een dergelijke best of breed neemt agility weg, het duurt langer voor je iets kan implementeren. Het kost te veel tijd en geld om de verschillende applicaties te linken. Daarom willen we nu evolueren naar één geïntegreerd cloud-systeem, waarop we onze kernprocessen zullen afstemmen. Zo vanilla mogelijk, zonder al te veel maatsoftware. Daarom hebben we samen met Orbid een blueprint gemaakt van de toch wel complexe dienstverlening van Agoria. Op basis daarvan schreven we een 50-tal processen uit, waarvan we de belangrijkste processen opgenomen hebben in een RFP naar verschillende cloud-providers. Eind januari willen we onze keuze maken. Tegen 1 januari 2020 willen we full blown live zijn.

Op iets langere termijn zullen we nog sterker inzetten op big data. Wij leven vandaag van gegevens en data, en moeten alles samenbrengen. De rol van IT hierin zal veranderen en data scientists zullen een opmars maken."

Bigger picture

"Als mensen over hun eigen organisatie spreken, praten ze ook met hun hart. In een strategie-oefening moet je abstractie kunnen maken van de dagelijkse realiteit en de bigger picture bekijken. Dankzij Orbid hadden we een consultant die als externe persoon op een objectieve manier onze organisatie kon bekijken. Daarnaast konden we terugvallen op zijn ervaring uit vorige oefeningen bij andere bedrijven. Dankzij deze lessons learned en een geborgde aanpak, konden wij sneller schakelen.

Orbid was als beste partner uit de selectie gekozen omdat ze naast de juiste high level inzichten een sterk pragmatische aanpak konden voorleggen. En er was een goede klik met de consultant. Deze human factor is enorm belangrijk. We zijn zeer tevreden over zijn ondersteuning."

Ontdek onze diensten