Investeer in de toekomst met een uitgedachte ICT-strategie

U wil altijd en overal vlot kunnen (samen)werken, en u verwacht steeds meer op dit vlak. Digitale transformatie waarbij u vlot inspeelt op trends zoals cloud-toepassingen, hybride infrastructuur, mobiel werken, krachtige software en nieuwe technologieën, vormt voor veel organisaties dan ook een topprioriteit. Uiteraard met steeds de nodige aandacht voor security, informatieveiligheid en beheersbaarheid.


Een strategische oefening met Orbid laat u toe om de juiste beslissingen te nemen in de huidige veranderende omgeving. Zo investeert u in een ICT-strategie die impulsen en meerwaarde levert aan uw bedrijfsstrategie.

Orbid ICT-strategie - van technologie tot adoptie

Van technologie tot adoptie

In het verleden werd ICT wel eens gelijkgesteld met hardware, infrastructuur en software. Technologisch zijn dit nog steeds de fundamenten, maar een strategie-oefening kan breder gaan en bijvoorbeeld ook ICT-gebruikers en gebruikersadoptie omvatten.

Wat zijn de voordelen van een IT-strategie via Orbid?

 • Duidelijke roadmap

  Bouw mee aan een eigen IT-strategie waarbij u een visie hebt op middellange termijn en concrete projecten en adviezen op korte termijn.

 • Verhoog de maturiteit van uw organisatie

  Ontdek de maturiteit van uw IT vanuit een breed standpunt en maak de juiste keuzes op basis van objectieve gegevens en argumentatie.

 • IT-trends toegepast op uw organisatie

  Laat u inspireren door IT-trends en ontdek hoe u deze voor uw organisatie kan toepassen

 • Expertise in verschillende sectoren

  Vertrouw op onze experten met ervaring bij diverse klanten uit verschillende sectoren.

Een wendbare aanpak op maat van uw organisatie

Met een strategie-oefening wil u efficiënt en snel tot een gedegen visie en aanpak komen. Vandaar dat we een gefaseerde aanpak volgen mét de nodige wendbaarheid. Zo kunnen we afhankelijk van uw wensen en noden bepaalde aspecten al dan niet opnemen. Bovendien is er een validatie van elke fase en bijsturing waar nodig.


Samen doorlopen we 3 fasen, elk met specifieke deliverables:

 • In kaart brengen van de huidige situatie (‘AS IS’) waarbij we eveneens ‘quick wins’ vastleggen met oog op de toekomstige visie
 • Ontwerpen én onderbouwen van een gewenste toekomstige ICT-visie (‘TO BE’)
 • Samen opstellen van een groeipad (‘Roadmap’) om vanuit de huidige situatie te evolueren naar de onderbouwde ICT-visie

We bekijken samen met u welke deliverables een toegevoegde waarde bieden voor uw organisatie:

 • Inzicht in de nieuwste ICT-evoluties, IT-trends inspiratiesessie, ...
 • Analyse van de huidige situatie met aanbevelingen, IT-maturiteitsscan, ...
 • Een uitgewerkte ICT-strategie die aansluit bij uw bedrijfsstrategie met concrete adviezen en projectvoorstellen (toekomstige applicatie-architectuur en ontwikkelplatform, toekomstige IT-infrastructuur, ...)
 • Transitie- en transformatie projecten samengebracht in een ICT-roadmap om uw onderneming de komende jaren te ondersteunen
 • Presentatie aan uw management

Neem contact op

Lees enkele verhalen van klanten