Filip Vandaele, beleidsmedewerker zorg- en informatietechnologieën: “De zorgsector is een sterk evoluerende sector, op alle vlakken. Kijk maar naar nieuwe woontrends zoals tuinflats of aanleunflats, waarbij een familielid een flat krijgt aanpalend aan de kamer van de bewoner. We willen steeds mee zijn met de evoluties zodat onze bewoners zich goed voelen bij ons. Ook op technologisch vlak willen we bij de eerste van de klas zijn. ICT is voor ons een belangrijk middel om onze werking te optimaliseren. We willen dat alle campussen op dezelfde manier werken en vlot kunnen samenwerken. Daarnaast worden we bijna altijd gevraagd om deel te nemen aan pilot groups van nieuwe technologische zorgprojecten, zoals een project om documenten beveiligd door te sturen naar ziekenhuizen.”

IT-beleid

“We vinden het belangrijk om onze beleidsmatige keuzes af te toetsen bij een externe ICT-partner. Uit onderzoek bij verschillende partijen kwam Orbid naar voor als de beste partner. Zij hebben een sterke voeling met de sector en zijn – net als ons – voorstander van procesgericht denken. Drie jaar geleden hebben we met onze interne ICT-werkgroep een nieuw, centraal aangestuurd IT-beleid opgezet. Samen met de Orbid-consultant hebben we hiervoor gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. Rekening houdend met ICT-trends kwamen we tot een resem concrete doelstellingen op het vlak van hard- en software. Ondertussen rollen we, met ondersteuning van Orbid, volop concrete ICT-projecten uit in lijn met dit beleid."

Online samenwerken

"Zo hebben we vorig jaar 15 Exchange servers naar Office 365 gemigreerd, zodat onze medewerkers nog vlotter kunnen werken. De reacties hierop zijn heel positief. Iedereen kan voortaan overal aan zijn mails, vpn is niet meer nodig om in te loggen en we kunnen groepen maken over de voorzieningen heen. Daarnaast gebruiken we voortaan SharePoint om online samen te werken aan documenten, over de campussen heen, en hebben we onze eerste stappen in Microsoft Teams gezet. We hebben samen met vertegenwoordigers van alle interne afdelingen onze wensen bepaald op het vlak van online samenwerken en het delen van documenten. SharePoint moet ons een kwaliteitshandboek bieden, een ruimte om onze documenten te beheren en fungeren als communicatiekanaal. De keuze voor Microsoft is voor ons evident omdat we er al mee vertrouwd waren én omdat de hele suite van apps interessante mogelijkheden biedt om onze processen te digitaliseren."

Security

We werken natuurlijk met heel wat persoonsgegevens en gezondheidsinformatie. Voor Zorg-Saam ZKJ is informatieveiligheid, privacy en security dan ook altijd al belangrijk geweest. Zo hadden we vóór de invoering van GDPR in 2018 al een nulmeting rond informatieveiligheid uitgevoerd en verschillende stappen gezet. We hebben toen wel nog een externe DPO aangesteld en ons extra laten ondersteunen op het vlak van juridische knowhow. We willen er daarnaast over waken dat we de juiste tools gebruiken. Binnen Office 365 hebben we bijvoorbeeld de nodige add-ons rond informatieveiligheid en security geïnstalleerd.

Klankbord

We hebben nog veel plannen op het vlak van applicaties en rond het standaardiseren van ICT-infrastructuur. Een groot voordeel van de samenwerking met Orbid is dat we hen flexibel kunnen inschakelen, afhankelijk van onze noden. Vandaag komen ze over de vloer als klankbord voor onze ICT-strategie en bij de uitvoering van concrete projecten zoals de SharePoint-implementatie gaan ze samen met ons aan de slag. Ze luisteren sterk naar hoe wij onze processen willen inrichten en spelen daarop in om de juiste tools tot bij ons te brengen. We hebben al enkele Orbid-experten over de vloer gehad en telkens is er onmiddellijk een klik met hen.

Ontdek onze diensten