Wat houdt het VUCA-model in?

VUCA staat voor vier aan elkaar verwante termen:

  • Volatile: Vluchtigheid, de snelheid waarin onze omgeving verandert.
  • Uncertain: Onzekerheid, de moeilijkheid om de toekomst te voorspellen.
  • Complex: Complexiteit, het toenemende aantal factoren waarmee we rekening moeten houden.
  • Ambiguous: Ambiguïteit, het gebrek aan duidelijkheid over een bepaalde situatie.

Hoe kan het VUCA-model helpen bij deze herkenbare uitdagingen?

Alles verandert snel en er is onzekerheid omwille van complexe factoren en onduidelijke situaties, nieuwe technologieën…. Daarom moeten we ons als organisatie zo flexibel mogelijk opstellen door in de teams en bij de medewerkers wendbaarheid te creëren.

Het is duidelijk dat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden. Zij moeten ten volle begrijpen in welke wereld we ons bevinden en de nodige handvaten aanreiken aan hun mensen om deze veranderingen en onzekerheid aan te kunnen. Bijvoorbeeld door te focussen op een duidelijke visie, de zaken goed uit te leggen, medewerkers te betrekken, hun talenten en competenties in kaart te brengen en flexibel werk mogelijk te maken.

Daarnaast verwacht de organisatie ook wendbaarheid in de leidinggevende rollen, gezien de VUCA-wereld ook nieuwe verwachtingen creëert als leider, manager of coach. Als leidinggevende is het dus eveneens belangrijk om aan te leren welke impact en veranderende rol VUCA met zich meebrengt.

Orbid herkent en gebruikt dagelijks praktijkvoorbeelden waarmee we uw organisatie, leidinggevenden en medewerkers op een pragmatische manier naar de groei in wendbaarheid kunnen ondersteunen.

VUCA geeft ons team een common understanding.
SCE
Carl Strijbol - Head of Marketing & Sales bij SCE

Een kapstok rond competenties en leiderschap bij SCE dankzij het VUCA-model

Ook bij SCE hanteert Orbid het VUCA-model als kapstok om te werken rond competenties en leiderschap. Via workshops bij de verschillende afdelingen denken we samen met alle medewerkers na over de veranderende omgeving en de benodigde competenties die ervoor zorgen dat we in de toekomst comfortabeler als mens en ook als organisatie kunnen omgaan met de VUCA-elementen. Deze competenties worden telkens gelinkt aan de vier VUCA-termen.

“De markt waarin we opereren is heel transparant”, vertelt head of marketing & sales Carl Strijbol. “Er zijn heel wat bronnen van informatie en verschillende kanalen om snel te communiceren. De sales is dan ook zeer volatile, denk maar aan een nieuwe concurrent die plots opduikt of een mogelijke nieuwe klant die plots overgenomen wordt. In de workshops met de Orbid-consultant konden we mee brainstormen over de nodige competenties om hiermee om te gaan. VUCA bood in deze oefening een modern raamwerk om hierover na te denken.

Voor mij is er echter nog een belangrijk voordeel aan VUCA. In ons salesteam is dit begrip echt een common understanding geworden. Als we geconfronteerd worden met een complexe, onverwachte situatie zeggen we al vaker ‘It’s the VUCA-world’. Het laat ons toe om deze situatie aan te pakken, out of the box na te denken over oplossingen en indien nodig de angel uit een probleem te halen. Het geeft ons team energie en helpt ons out of the box te denken over oplossingen.”

Lees de volledige case