Welke opleidingen kan u via Orbid volgen?

Onze opleidings- en coachingtrajecten zijn interessant voor elke medewerker. Van uitvoerende tot leidinggevende. Van junior tot senior.

Enkele topics die aan bod komen:

Aanpak van een opleidings- en coachingtraject

Een opleidings- of coachingstraject is altijd op maat van uw organisatie. We bieden opleidingen in groep aan of individueel, afhankelijk van de noden. Hieronder enkele mogelijke stappen die aan bod komen:

1. Kick-off
Tijdens een korte kick-off legt de hr- of afdelingsmanager de doelen van het traject uit. Zo willen we het belang ervan in de verf zetten en de ‘leergoesting’ stimuleren.

2. Individueel intakegesprek met elke deelnemer
De deelnemers vullen een persoonlijkheidsvragenlijst in (PAPI van CUBIKS) om inzicht te krijgen in hun eigen persoonlijkheid en om hun competenties in te schatten. Dit in het kader van hun verdere ontwikkeling. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zorgt ervoor dat elke medewerker met een duidelijke, persoonlijke doelstelling en het nodige engagement aan de opleiding begint.

3. Workshops en coaching
De volgende topics kunnen aan bod komen in aparte workshops of tijdens individuele coaching:

 • Ik als persoon in interactie met verschillende persoonlijkheden
 • Omgaan met stress en veerkracht verhogen
 • Communicatie & continu feedback geven en krijgen
 • Samenwerken in team
 • Cultuur & omgaan met verandering
 • Leidinggeven (management en eerstelijns)
 • Gesprekstechnieken en conflicthantering

4. Individuele coaching
Coaching is een krachtig instrument om leren te stimuleren en te ondersteunen. Het doel is om:

 • 100% aandacht te geven aan de medewerker
 • Ondersteuning te bieden om persoonlijke hindernissen te overwinnen
 • Moeilijkheden aan te pakken
 • Goesting en initiatief te stimuleren (sneller buiten de comfortzone treden)

5. Terugkom-moment/intervisie
Tijdens een terugkom-moment bekijken we samen met de deelnemers hoe de thema's uit de workshops zich vertalen in de praktijk. We sturen bij waar nodig.

6. Evaluatie
De evaluaties gebeuren tussentijds en aan het einde van het traject. Dat is ook het moment waarop we het gebruik van het POP in uw organisatie waarborgen.

Interesse?

Opleidingen en coaching kunnen remote doorgaan, bij ons op kantoor of bij u. Meer weten over coaching en de voordelen ervan voor uw medewerkers, teams en organisatie? Neem dan zeker contact op met onze experten. Onze opleidingen komen bovendien in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Neem contact op