Hoe denkt u over IT-security?

Denk eens na over deze vragen:

  • Zou u een medewerker zonder rijbewijs laten rijden met een bedrijfswagen?
  • Mag een nieuwe medewerker productiemachines bedienen zonder de veiligheidsvoorschriften te kennen?
  • Mag een nieuwe medewerker meteen aan de slag gaan met een bedrijfscomputer?

Laat ons even dieper ingaan op de vraag met de wagen. Wie zich met de wagen op de weg wil begeven, moet eerst slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Wie niet kan aantonen dat hij of zij veilig kan rijden en alle risico’s kent, krijgt geen rijbewijs B.

Hetzelfde idee geldt voor uw medewerkers en uw data. Waarom zou u nieuwe medewerkers zonder minimumopleiding een bedrijfscomputer geven en aan de slag laten gaan met uw bedrijfsdata? Zonder dat u zeker bent dat ze hier veilig mee zullen omgaan?

Blijf uw IT-security updaten

Wagenconstructeurs voeren continu nieuwe technische verbeteringen door om bestuurders en passagiers te beschermen. Of het nu gaat om airbags of rijbaanassistentie: alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid te garanderen.

Op het vlak van IT merken we dat bedrijven vaak conservatief omgaan met de nieuwe veiligheidsmogelijkheden. Zo implementeren ze soms pas na een incident noodzakelijke maatregelen zoals multifactor-authenticatie (MFA) voor Microsoft 365.

Sensibiliseer medewerkers over IT-security

De zwakste schakel in het verkeer is nog altijd de bestuurder. Via opleidingen, controles en waarschuwingen worden bestuurders daarom continu slimmer en alerter gemaakt. Daardoor is het aantal slachtoffers op de weg de laatste 50 jaar ook effectief gedaald.

Doe hetzelfde voor uw bedrijfsdata. Maak de zwakste schakel, uw medewerkers, sterker en slimmer en voorkom zo cybersecurity-incidenten. Met preventieve opleidingen en phishingtesten vermijdt u hoge kosten en/of reputatieschade. Opleidingen zijn trouwens niet alleen een meerwaarde op de werkvloer, maar ook thuis. Ook daar worden werknemers namelijk geconfronteerd met risico’s en malafide praktijken.

Wij kunnen u ondersteunen bij de sensibilisering over cybersecurity, onder andere via efficiënte en goed georganiseerde opleidings- en phishingtrajecten, met continue bijsturing door specialisten.