Leiderschap is één van de thema's waar Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) op wil focussen. In een complex landschap van uitdagingen vond MCAM een waardevolle partner in Orbid. Via Orbid kregen een 40-tal leidinggevenden opleiding door middel van workshops en individuele coaching. Onze HR-consultant trainde hen op vier vlakken: samenwerken met verschillende persoonlijkheden, communicatie en feedback geven, situationeel leidinggeven en cultuur & omgaan met verandering. Op deze manier kregen de managers handvatten waarmee ze om kunnen gaan met de veranderende omgeving van MCAM. Bram Cools, site director van MCAM: "De opleidingen en coaching gaven een energieboost aan onze organisatie, nu is het aan ons om die kennis verder mee te nemen in ons verhaal."

Leadership

Bram Cools vertelt op het GROW-event waar hij waarde aan hecht: "Binnen MCAM focus ik mij op drie thema's: aandacht voor het team, aandacht voor het individu en aandacht voor de leidinggevende. Onder aandacht voor het team valt 'sfeer en gezelligheid'. Ik wil de groep van MCAM samenbrengen en het teamverband stimuleren. We hebben elkaar nodig om de doelstellingen te halen. Het tweede belangrijke aspect is aandacht voor het individu. Je moet mensen één op één spreken en polsen hoe ze zich voelen, waar ze aan kunnen werken,… Het laatste thema is lead by example. Als leidinggevende sta je niet boven de regels."

Bram Cools gaat verder: "KPI's en een duidelijke visie zijn belangrijk. Mensen moeten de 'waarom' weten van het verhaal. Ze moeten weten waar de organisatie naar toe wil. Het is wel belangrijk om de KPI's om te zetten naar begrijpbare taal en een duidelijk kader te creëren waarbinnen de mensen werken om chaos te vermijden. Ook de mensen bij beslissingen betrekken is belangrijk, want de kennis zit op 'de vloer'. Bovendien geven onze HR business partners extra support aan onze leidinggevenden."

Wil je meer weten over de samenwerking tussen MCAM en Orbid?

Herbekijk de informatiesessie van het GROW-event

Contacteer onze HR-experten