Wat zijn netwerkcamera’s?

Netwerkcamera’s zijn digitale camera’s die u kan aansluiten op uw netwerk en centraal kan beheren en bekijken. Zo vormen ze een onderdeel van uw IT-omgeving. Daarnaast kan u meldingen instellen bij bepaalde triggers of de camera’s aansluiten op uw alarmcentrale.

Hoe installeren we uw camerabeveiliging?

 • Intakegesprek over uw wensen

  We starten met een intakegesprek om uw noden en wensen in kaart te brengen. Zo kunnen we de geschiktste camera(‘s) voor u kiezen.

 • Plan van alle camera’s

  We maken een plan met de specifieke locaties van de camera’s. Daarbij houden we rekening met de plaatsing, kijkhoek, reikwijdte (infraroodbeam en herkenning) …

 • Plaatsbepaling van de camera’s

  We bepalen waar de camera’s precies moeten komen. De effectieve plaatsing kan u zelf doen of door ons laten verzorgen.

 • Beheerssoftware opzetten

  We zetten de nodige software op om de videobeelden en camera’s centraal te beheren en te bekijken. We zorgen ook voor automatische archivering van de beelden en stellen de juiste rechten in voor wie welke beelden mag bekijken. Deze software werkt op pc, tablet en smartphone.

Neem contact op