Wat is een HR-scan?

De Orbid HR-scan onderzoekt de maturiteit van uw HR-domeinen en peilt of uw huidige HR-beleid afgestemd is op de behoeften en doelstellingen van uw organisatie. Onze HR-scan bestaat uit 3 stappen:

  • GAP-analyse

Via gestructureerde diepte-interviews met de betrokken personen verzamelen we vanuit verschillende invalshoeken informatie over uw HR-processen. We peilen naar de impact van het HR-beleid op zowel het resultaat als de beleving ervan bij de medewerkers.

  • Analyse & rapportering

We analyseren de informatie en maken een rapport op basis van het Orbid-model ‘Het huis van HR’. Voor elk HR-proces geven we een overzicht van

  • De elementen die positief bijdragen aan het huidige HR-beleid

  • De aandachtspunten binnen het huidige HR-beleid

  • Het maturiteitsniveau van elk HR-proces

  • Voorstellen tot verbetering

Om de HR-werking naar een hoger niveau te tillen, stellen we een actieplan voor met concrete stappen.

  • Feedback

We lichten de resultaten toe aan het management en stellen een plan van aanpak voor om HR met impact te realiseren. Samen leggen we indien gewenst de nodige prioriteiten vast.

Ontdek ook onze andere diensten rond rekrutering, coaching of het ondersteunen van uw HR-processen.