AZ Delta, een fusieziekenhuis van het vroegere H.- Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw en het Stedelijke Ziekenhuis Roeselare, bestaat uit meer dan 4000 toegewijde medewerkers en 400 artsen. Het ziekenhuis gaat verder dan de traditionele grenzen: “Waar andere provincies over een universitair ziekenhuis kunnen beschikken, bestaat er in West-Vlaanderen geen universitair ziekenhuis. Daarom hebben we binnen AZ Delta een next-level ambitie”, vertelt Dirk Van de Velde, HR Directeur van AZ Delta. “Wij willen meer zijn dan een ziekenhuis. We beschikken over een leer- en innovatiecentrum waar we sterk inzetten op onderzoek en ontwikkeling. We willen ook een community based hospital zijn, een ziekenhuis met een breed aanbod aan basiszorg heel dicht bij de burger. Voor de meer gespecialiseerde zorgen kunnen patiënten terecht in ons ziekenhuis in Rumbeke,” vervolgt Dirk.

“Onze Next level ambities vind je natuurlijk in de zorg, nu komt ook de digitalisatie van onze HR-processen aan de beurt.”
AZ Delta
Dirk Van De Velde - HR Directeur

Digitalisatie van Strategische HR-processen met de hulp

Om deze next-level ambitie door te trekken naar HR, startte AZ Delta drie grote projecten: het vinden van een nieuw sociaal secretariaat, een nieuwe core HR en een nieuwe middelenbeheertool (AIM) voor de organisatie. Orbid ondersteunde AZ Delta met het uitbouwen van een visie voor hun HRIS en adviseerde hen bij de zoektocht naar de nieuwe tool voor hun core-HR en middelenbeheer.

De HR-afdeling van AZ Delta had nood aan een visie op lange termijn: “Om onze visie op lange termijn uit te werken, organiseerde de HR-consultant van Orbid workshops om de HR-werkprocessen in kaart te brengen en op zoek te gaan naar efficiëntieverbeteringen. Deze oefening heeft geleid tot een roadmap voor de komende vijf jaar voor de digitalisatie van onze HR-processen,” vertelt Dirk.

Dankzij de workshops met Orbid werd ook de noodzaak aan een tool voor middelenbeheer zeer duidelijk. Via deze tool kunnen ze de juiste werkmiddelen koppelen aan de juiste functies en de digitale toegangen tot alle ziekenhuisapplicaties te regelen. “AZ Delta is een complexe organisatie. Naast onze medewerkers en artsen, zijn er ook honderden stagiairs verpleegkunde en geneeskunde, er zijn vrijwilligers, jobstudenten, externe dienstverleners enz… Bovendien zit er veel beweging op al onze accounts, zoals bijvoorbeeld interne verschuivingen op vlak van afdeling of functie. Er was dus nood aan een grondige analyse voor de keuze van een geschikte middelenbeheertool. Orbid heeft ons goed geholpen bij het vergelijken van de verschillende offertes van de verschillende aanbieders en stelde kritische vragen bij de demo’s,” gaat Dirk verder.

Dirk kijkt terug op de samenwerking met veel voldoening en ziet de ondersteuning die ze ontvingen als cruciaal voor AZ Delta: “Het was een grote uitdaging om eensgezindheid te krijgen tussen de verschillende interne partijen. De consultant van Orbid gaf presentaties aan de verschillende werkgroepen en aan onze algemeen directeur. Zo zorgde de consultant ervoor dat iedereen mee was in hetzelfde verhaal.”

“Orbid creëerde eensgezindheid tussen alle interne stakeholders over de noodzaak aan een goed geïntegreerd HRIS.”
AZ Delta
Dirk Van De Velde - HR Directeur

Contacteer onze experten

De 5 belangrijke trends in de zorgsector volgens Dirk Van de Velde, HR-directeur van AZ Delta

1. Technologische evolutie in de gezondheidszorg

“De gezondheidszorg maakt een razendsnelle technologische ontwikkeling door. Innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI), robotchirurgie en geavanceerde medische beeldvorming veranderen de manier waarop we ziekten diagnosticeren en behandelen.”

2. Netwerkvorming tussen ziekenhuizen

“De overheid stimuleert samenwerking tussen ziekenhuizen om netwerken te vormen, waardoor o.a. elk ziekenhuis niet alle dure apparatuur hoeft aan te schaffen. Door gespecialiseerde zorgcentra te creëren, kunnen ziekenhuizen hun expertise concentreren en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van middelen en verhoogt de toegankelijkheid van hoogwaardige zorg voor patiënten.”

3. Toenemende zorgbehoeften door vergrijzing

“De vergrijzing van de bevolking leidt tot een toenemende vraag naar zorg. Oudere mensen kampen vaak met complexe aandoeningen en hebben intensieve zorg nodig, vooral in de laatste jaren van hun leven. Dit legt een zware druk op het zorgsysteem, dat moet inspelen op de groeiende en diverse zorgbehoeften van een ouder wordende populatie.”

4. Financiële uitdagingen voor ziekenhuizen

“Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om financieel gezond te blijven. Hun voornaamste financiering loopt via de overheid, vandaar concurreren ze met andere sectoren om beperkte middelen. Daarnaast stijgen de operationele kosten, zoals energieprijzen, waardoor ziekenhuizen hun budgetten zorgvuldig moeten beheren om hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren.”

5. Schaarste op de arbeidsmarkt

“De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een tekort aan personeel. Dit tekort leidt tot gesloten bedden en vertraagde behandelingen, omdat er onvoldoende medewerkers zijn om patiënten op tijd te helpen. Het aantrekken en behouden van zorgpersoneel is essentieel om de continuïteit van zorg te waarborgen en wachttijden te minimaliseren.”

De oplossing van AZ Delta: Investeren in kwaliteit en innovatie

“Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, beschikken wij over een leer- en innovatiecentrum. Dit centrum, waarin wij ook samenwerken met artsen, richt zich op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van preventie en gezondheidstechnologieën, zoals bijvoorbeeld AI. Dankzij AI kunnen we de diagnose voor bepaalde aandoeningen heel scherp stellen. Daarnaast test de farmaceutische industrie graag hun nieuwe producten in ons ziekenhuis, omdat we groot en innovatief zijn. Het leer- en innovatiecentrum maakt ons ziekenhuis ook aantrekkelijk voor nieuwe artsen en trekt verschillende talenten aan. Dankzij onze innovatieve aanpak dragen we bij aan de vooruitgang en de kwaliteit van de gezondheidszorg,” sluit Dirk af.

Contacteer onze experten