Andy Leclercq is Departementshoofd IT en systemen. Deze dienst zorgt ervoor dat de ruim 400 medewerkers efficiënt kunnen werken en dat elke medewerker de technologische middelen heeft om zijn taken uit te voeren. IVAGO werkt al enkele jaren samen met Orbid voor heel wat infrastructuurprojecten. Via de Orbid FlexStaffing doen ze een beroep op de flexibele ondersteuning van de Orbid-medewerkers. Afhankelijk van de nood kan de intensiteit van de samenwerking worden verhoogd of verlaagd. Toen er nood was aan de ontwikkeling van software-tools voor het digitaliseren van bepaalde processen, klopte IVAGO eveneens aan bij Orbid.

Van papieren bon naar digitale tool

De eerste toepassing draait rond het volledige beheer van de zogenaamde ‘sociale toelage’. In Stad Gent hebben 26.000 mensen recht op gratis vuilzakken. Daarvoor kregen ze een bon die ze dan konden inwisselen in één van de verdeelpunten in Stad Gent of aan het IVAGO-onthaal. “Vroeger werd die bon manueel geregistreerd, wat een grote werklast met zich meebracht en een risico op manuele fouten en misbruik inhield. Dankzij de nieuwe webtoepassing gebeurt de registratie nu digitaal op basis van de identiteitskaart van de inwoner op het verdeelpunt zelf. Zo kan de IVAGO-medewerker onmiddellijk zien op hoeveel vuilniszakken de inwoner nog recht heeft. Alle info komt meteen in de online database en staat altijd up-to-date. Op die manier hebben we een mooi zicht op het aantal bonnen die reeds omgeruild zijn en wie er nog recht heeft op de toelage, aldus Andy

Van geel naar groen

De tweede toepassing dient voor de inwisseling van gele naar de nieuwe, groene huisvuilzakken van Stad Gent. Die zijn sinds 1 juni 2020 verplicht. Er zijn nog heel wat gezinnen die thuis oude, gele vuilniszakken hebben. Andy: “Elk gezin kan de gele huisvuilzakken nog omruilen voor groene in de verdeelpunten of aan het IVAGO-onthaal. Dankzij de webtoepassing kunnen we eenvoudig een berekening maken van de waarde van het restant gele huisvuilzakken en aan dezelfde waarde groene huisvuilzakken terug meegeven.”

Een snelle aanpak

“Om dergelijke tools te ontwikkelen, dachten we meteen aan Orbid omwille van hun pragmatische aanpak”, duidt Andy. De collega’s van Orbid snappen meteen de problematiek en kunnen op korte tijd met een efficiënte oplossing komen. De projecten hadden een strakke deadline maar toch heeft Orbid zeer snel een analyse gemaakt, ruimte vrijgemaakt in de planning en de toepassingen op tijd ontwikkeld.”

Ontdek onze diensten