De woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen van Orelia zijn een warme, zonnige thuishaven. Ze bieden er senioren en hun familie gouden jaren. Het is een plek waar iedereen, met respect voor ieders persoonlijkheid, een zinvolle oude dag kan beleven. Menselijkheid en vriendschap vormen de basis. Dat hun bewoners tevreden zijn, vinden ze heel belangrijk.

Nood aan een tool voor facilitair management

Michiel, Facility Manager: "Vanwege de groei van de organisatie gingen we op zoek naar een tool voor facilitair management. Via Ricoh kwamen we in contact met Orbid die op hun beurt JobRunner aan ons voorstelde."

Eind 2022 besloot Orelia in zee te gaan met Orbid en de applicatie te implementeren. "Met een team van 4 collega's gingen we aan de slag met alle info van Orbid. Na enkele weken hebben we alle invoer kunnen aanleveren waardoor we begin mei operationeel waren binnen enkele test sites. Orbid verhielp nog enkele kinderziektes en begin juli waren we operationeel binnen onze 18 voorzieningen." gaat Michiel verder.

Voor onze periodieke controles en keuringen kunnen we zeer accuraat opvolgen welke data belangrijk zijn om de keuringen te realiseren.
Orelia
Michiel - Facility Manager
JobRunner logo

Wat is JobRunner?

JobRunner is een facility management software waarmee iedere medewerker in uw onderneming op een eenvoudige manier storingen of defecten kan melden. De technische dienst kan alle to do’s eenvoudig verdelen onder de technische medewerkers. U krijgt een centraal overzicht van alle taken, uitvoerder, timing en status van de werken.

JobRunner is de facility management software (FMIS) op maat van uw bedrijf. U kan alle gebouwen, lokalen en toestellen centraal beheren. Zo verliest u bijvoorbeeld nooit nog de verlenging van een onderhoudscontract uit het oog.

Meer weten?

Wilt u meer weten over JobRunner? Neem gerust contact op met onze experten.

Ontdek onze andere diensten