Wat is NIS2?

De ‘Network and Information Security Directive’ of NIS-2 richtlijn is de opvolger van de huidige NIS1-richtlijn die in 2016 in werking trad. Met deze richtlijn wil de Europese Unie de regelgeving rond cybersecurity verstrengen. Zo moeten bedrijven die actief zijn binnen essentiële en belangrijke sectoren, maar ook bedrijven die actief zijn in hun supply chain, minimale veiligheidsmaatregelen nemen en ernstige incidenten melden.

Kom hier meer te weten over NIS2 en wat de impact is voor organisaties.

NIS2-wet

Gratis webinar 'Wat betekent de NIS2-regelgeving voor uw organisatie?

  • Wat houdt de NIS2-richtlijn in?
  • Welke verplichtingen hebt u als organisatie?
  • Hoe kan u vandaag al beginnen met de voorbereiding?

Om u over deze topics en meer te informeren, organiseren we een webinar op dinsdag 17 oktober van 11u tot 12u.

NIS2-begeleiding voor uw organisatie

De lijst van bedrijven die onder de NIS2-wet zullen vallen, is stevig uitgebreid. Valt uw organisatie binnenkort onder deze nieuwe richtlijn, dan is het goed om nu al te starten met de voorbereiding. De richtlijn zal immers een grote impact hebben op uw organisatie en uw cybersecurity beleid.

Hebt u ondersteuning nodig in de transitie naar NIS2, dan helpt Orbid u graag verder. Wij beschikken over verschillende experten die de maturiteit van uw organisatie in kaart kunnen brengen en op basis daarvan een actieplan opmaken. Bovendien kan u ook bij ons terecht indien u nog technische maatregelen dient te nemen zoals:

Wenst u hierrond meer informatie? Contacteer gerust onze experten, wij helpen u graag verder.

Neem contact op