De nieuwe Europese ‘Network and Information Systems Directive’ – afgekort NIS2 – is sinds 16 januari 2023 van kracht en moet tegen 17 oktober 2024 omgezet zijn in een Belgische wet. De Belgische wettekst is momenteel reeds goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zal naar alle waarschijnlijkheid in de maand april gepubliceerd worden. Deze richtlijn heeft een impact op tal van organisaties binnen België en legt minimale security maatregelen op aan bedrijven binnen essentiële en belangrijke sectoren. Daarnaast zullen ook bedrijven die actief zijn binnen de toeleveringsketen (supply chain) van essentiële en belangrijke bedrijven moeten voldoen aan specifieke veiligheidseisen.

Lees hier meer info over wat NIS2 betekent voor uw organisatie of ontdek onze aanpak om uw organisatie klaar te stomen voor NIS2.

Whitepaper 'Wat betekent NIS2 voor uw organisatie'

Benieuwd hoe u samen met Orbid kan streven naar NIS2 compliancy? Laat u inspireren in onze gratis whitepaper.

Never trust, always verify. Wat is Zero Trust?

Zero Trust is een beveiligingsprincipe waarbij geen enkel apparaat, gebruiker of applicatie die probeert te communiceren met uw omgeving, vertrouwd wordt. Het maakt gebruik van het concept ‘least privileged access’, waarbij gebruikers en apparaten eerst hun betrouwbaarheid moeten bewijzen om toegang te verkrijgen tot de data die ze nodig hebben.

Zero Trust Security vereist een voortdurende controle van gebruikers en apparaten. Er is een continue monitoring van de betrouwbaarheid: gedraagt een gebruiker of apparaat zich verdacht of komt het gedrag niet overeen met hun rol, dan zal het de toegang tot data beperken of intrekken. Door deze dynamische toegangsbeveiliging kan u het risico op aanvallen drastisch beperken.

Waarom kiezen voor Zero Trust?

Vandaag zien we dat de traditionele strategieën om netwerken te beveiligen zich focussen op het beschermen van de perimeter. Hierdoor krijgen gebruikers vaak ruime toegang binnen bedrijfsnetwerken en -apparaten, volledig gebaseerd op vertrouwen. De NIS2-vereiste om Zero Trust principes toe te passen in uw organisatie, toont aan dat deze traditionele strategieën tekortkomen. Door de continue digitale transformatie, de toegenomen mobiliteit en connectiviteit van uw medewerkers door telewerken en de steeds geavanceerdere cyberdreigingen, loopt uw organisatie immers een groter risico om slachtoffer te worden van een cyberaanval.

De deadline om NIS2-compliance te zijn in België is 17 oktober 2024. Wil u uw huidig niveau op het vlak van Zero Trust al eens beoordelen? Bekijk dan zeker onderstaande checklist:

  • Hebt u een zicht op elk apparaat op uw netwerk, ook als u die niet beheert?
  • Gebruikt u consistente methodes voor het toekennen van privileges aan gebruikers en apparaten?
  • Dwingt u beveiligingsstandaarden af voordat u een apparaat op het netwerk toelaat?
  • Dwingt u overal in het netwerk consequent security policies af?
  • Bent u in staat om de beveiligingsstatus van een persoon continu te controleren met behulp van alle beschikbare gegevens?
Aruba Central zero trust NIS2 Orbid

Zero Trust dankzij HPE Aruba Networking

Het afdwingen van 'least-privilege' toegang en continue monitoring vormen de basis van Zero Trust, maar toch zien we dat veel organisaties moeilijkheden ondervinden bij de implementatie ervan. Hoe kan u een consistent beleid opstellen, zonder extra complexiteit of gaten in uw beveiliging? Hoe zorgt u voor consequente toegangscontroles over gebruikers, apparaten en applicaties heen?

Via HPE Aruba Networking kan u de adoptie van Zero Trust binnen uw organisatie vereenvoudigen. Het Edge Services Platform (ESP) biedt een uitgebreide set aan tools om de netwerkinfrastructuur van uw organisatie op te zetten, te configureren en te beheren. En dit steeds in lijn met de Zero Trust-beveiligingsprincipes.

Wenst u meer info over de oplossingen van Aruba? Contacteer gerust onze experten, wij helpen u graag verder.

Orbid - Aruba Gold Partner solution provider

Wat is HPE Aruba Networking?

  • Aanbieder van netwerkoplossingen en -producten
  • Onderdeel van HP Enterprise
  • Orbid is Gold Partner Solution Provider van Aruba
Orbid Managed Modern Workplace up-to-date digitale werkplek smartphone

Zero trust binnen Microsoft 365

De toegenomen mobiliteit op en naast de werkvloer brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van beheer, veiligheid en compliancy. Zo is het voor organisaties vaak moeilijk om een goede balans te vinden tussen security en gebruiksvriendelijkheid en vraagt het onderhouden van de moderne werkplek tijd aan uw IT-afdeling.

Valt uw organisatie onder de NIS2-wetgeving, dan zal u ook voor uw moderne werkplek gebruik moeten maken van Zero Trust-principes zoals Multifactor Authenticatie, Microsoft Intune en Privileged Identity Management.

Via de Managed Modern Workplace van Orbid kan u deze zaken uitbesteden aan de experten van Orbid. Wij zorgen voor het beheer en de beveiliging van uw moderne werkplek. Zo kan uw IT-afdeling zich volledig focussen op hun core-activiteiten.

Contacteer onze experten

Ontdek onze diensten